Power BI to narzędzie firmy Microsoft, które służy do analizowania i wizualizacji danych, aby pomóc w podejmowaniu decyzji biznesowych.

Power BI składa się z trzech składników:

  • Power BI Desktop,
  • Usługi Power BI (aplikacji online typu SaaS) oraz
  • aplikacji mobilnych Power BI dla systemów iOS, Android i Windows Mobile.

Użytkownicy mogą łączyć, udostępniać i wykorzystywać szczegółowe informacje biznesowe za pomocą tych trzech komponentów – pulpitu, usługi i aplikacji mobilnych – w sposób najlepiej dostosowany do ich potrzeb.

Power BI pomaga w połączeniu różnych zestawów danych, oczyszczeniu i przekształceniu ich w modele danych oraz tworzeniu wykresów i schematów, aby wizualnie przedstawić dane. Użytkownicy mają szybki dostęp do informacji oraz łatwe sposoby jej wykorzystania w procesie decyzyjnym. Organizacje mogą wykorzystywać utworzone modele danych na różne sposoby, takie jak opowiadanie historii za pomocą wizualizacji i eksploracja innych scenariuszy na podstawie danych. Power BI zapewnia również raportowanie w czasie rzeczywistym i wspiera prognozowanie, aby pomóc działom osiągać ich cele.

Najważniejszą zaletą usługi Power BI jest możliwość pomagania firmom dowolnej wielkości w tworzeniu kultur opartych na danych. Kultury takie opierają decyzje na faktach, a nie na odczuciach czy intuicji. Dzięki efektywnemu rozpowszechnianiu zasobów analizy biznesowej – takich jak raporty w czasie rzeczywistym i pulpity nawigacyjne – do wszystkim osób w firmie,

usługa Power BI pomaga firmom opierać wybory na aktualnych informacjach. Jednocześnie, dzięki rozbudowanym możliwościom zabezpieczeń usługi Power BI klienci mogą chronić poufne dane i przestrzegać szeregu przepisów dotyczących zabezpieczeń i zgodności.

Usługa Power BI ułatwia też zbieranie, sprawdzanie, publikowanie i rozpowszechnianie danych programu Excel. Zapytania, raporty i modele danych programu Excel można łatwo połączyć z pulpitami nawigacyjnymi. Dla wielu użytkowników ważna jest też łatwość eksportowania wyniku analiz do Excela, co wykorzystują organizacje w okresach przejściowych.

Z pomocą Power BI możliwe są również analizy w czasie rzeczywistym. Usługa Power BI umożliwia otrzymywanie danych i analiz w czasie rzeczywistym z mediów społecznościowych i różnych innych źródeł, dzięki czemu zawsze jesteś gotowy do podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Użytkownicy mogą opracowywać modele danych, połączenia danych i raporty przy użyciu programu Power BI Desktop. Te raporty i dane można udostępniać w usłudze Power BI, aby inne osoby mogły uzyskiwać do nich dostęp i angażować się w nie.

Tworzenie raportu usługi Power BI rozpoczyna się od połączenia źródeł danych. Dane są następnie przeszukiwane i przetwarzane przez użytkowników, aby uzyskać informacje specyficzne dla ich potrzeb. Gotowy raport jest udostępniany i przekazywany do usługi Power BI, dzięki czemu użytkownicy mogą go wyświetlać i wchodzić z nim w interakcje z chmury i na urządzeniach przenośnych. Możliwość tworzenia raportów i pulpitów nawigacyjnych dla członków zespołu może być dozwolona lub zabroniona po dodaniu uprawnień.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *