Dla Fraikin Polska wykonana została automatyzacja procesu raportowania w zakresie bieżącego monitorowania stanów depozytów opon rozmieszczonych po całym kraju oraz analizy kosztów zakupu i serwisu...
4optima Sp. z o.o. wykonała dla Departamentu Operacji Fraikin Polska automatyzację procesu raportowania budżetu: serwisu i napraw (maintenance and repair) w zakresie bieżącego monitorowania oraz...