Data Science

Jak skutecznie wykorzystać dane w firmie z pomocą data science?

Odpowiedź jest prosta: poprzez rozumienie ich i stosowanie w sposób zrozumiały i efektywny, aby wpływać na zmiany w organizacji.

Opowiadanie historii

Firmy coraz lepiej zarządzają swoimi danymi, np.

  • śledząc zapasy,
  • rozpoznając nawyki zakupowe klientów,
  • identyfikując trendy i wzorce dotyczące użytkowników,
  • optymalizując ceny
  • czy wykrywając i powstrzymując oszustwa.

Ważne jest też analizowanie danych w kontekście czasu, np. porównując sprzedaż w tym samym tygodniu w roku poprzednim. Skuteczne wykorzystywanie danych pozwala firmie lepiej podejmować decyzje i być konkurencyjną na rynku.

Posiadanie danych samo w sobie nie wystarczy, ważne jest również działanie na ich podstawie, aby wpływać na zmiany w firmie. Przykłady takich działań to zmiana alokacji zasobów w organizacji czy zidentyfikowanie nieudanej kampanii i odpowiednie jej zmodyfikowanie. W dzisiejszym wymagającym i dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu skuteczne wykorzystanie danych do opowiedzenia ich historii jest kluczowe dla podejmowania dobrych decyzji przez liderów biznesowych. Stworzenie raportów przedstawiających informacje w sposób opowiadający historię ułatwia podejmowanie decyzji na ich podstawie, a nie na podstawie odczuć czy intuicji. Im szybciej firma potrafi podejmować dokładne decyzje, tym bardziej jest konkurencyjna i zyskuje przewagę nad konkurencją. Brak opowiedzianej historii danych utrudnia zrozumienie ich znaczenia i wniosków, jakie z nich wynikają.

Data science to dziedzina zajmująca się przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych w celu uzyskania nowych informacji i lepszego zrozumienia złożonych zagadnień. W tym celu wykorzystuje ona różne metody i narzędzia z dziedzin takich jak matematyka, statystyka, informatyka i biznes, aby przeanalizować dane. Ważne jest, aby potrafić sprawdzić wskaźniki i zrozumieć ich znaczenie dla biznesu. Choć data science może wydawać się trudnym zadaniem, w rzeczywistości, po podzieleniu go na mniejsze kroki, staje się ono wykonalne i nawet proste.

Od czego zacząć?

Pierwszym krokiem w data science jest uzyskanie danych potrzebnych do opowiedzenia historii. To może oznaczać zdefiniowanie ich źródeł, ale także określenie metod zapewniających ich najwyższą jakość i przydatność biznesową. Następnie, poprzez analizę danych, można odnaleźć szczegółowe informacje i ukrytą wartość w skarbnicach danych. Zdolności analityczne pozwolą na wykorzystanie tych zasobów do stworzenia pomocnego raportu. Zebranie, przetworzenie i zinterpretowanie danych pozwoli odpowiedzieć na wiele pytań. Między innymi postawione przy podejmowaniu decyzji, w metodzie znanej jako “5 x W” (kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego).

Skuteczna analiza danych pozwalająca na identyfikację trendów i wzorców w zachowaniach klientów. Może przyczynić się do rozwoju nowych produktów i usług, które lepiej spełnią potrzeby konsumentów. Business intelligence może pomóc w zidentyfikowaniu nieefektywności. BI znajdzie wąskie gardła w procesach biznesowych, co może usprawnić działalność firmy i obniżyć koszty. Analiza danych klientów pozwala lepiej zrozumieć ich potrzeby i preferencje, co umożliwia poprawę jakości obsługi klienta i budowanie lojalności. Aby firma stała się organizacją opartą na danych, konieczne jest uwzględnienie ich wartości i wprowadzenie do centralne

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *